Hvar sækir maður um á leikskóla stúdenta?

Á heimasíðu skólanna og í gegnum FS heimasíðunna.

Hvað líður langur tími frá því að maður sækir um og þar til að maður fær svör?

Haft er samband um leið og pláss losnar. Einnig er sjálfsagt að hafa samband við viðkomandi leikskólastjóra til að fá upplýsingar um stöðu á biðlista.

Eftir hverju er farið á biðlista?

Kennitölu nemanda.

Er hægt að sækja um forgang?

Ef sérstakar aðstæður liggja fyrir er hægt að sækja um forgang að leikskólunum. Umsókn um forgang fer fram á eftirfarandi hátt:

  1. Umsókn skal skilað til leikskólastjóra. Með umsókn skulu fylgja gögn sem styðja forgang þ.e. læknisvottorð, vottorð frá félagsráðgjafa og/eða greiningarstöð.
  2. Leikskólastjóri skoðar hvert tilvik fyrir sig.
  3. Leikskólastjóri tilkynnir foreldrum endanlega ákvörðun.

Ekki er hægt að sækja um forgang þó viðkomandi sé einstæð/ur.

Hvað kostar mánuðurinn?

Best er að hafa samband við leikskólastjóra varðandi upplýsingar um gjald á ungbarnaskólunum.

Kostnaður er mismunandi eftir sveitarfélögum, hvort báðir foreldrar eru í námi, einstæðir eða annað foreldri í námi.

Á Mánagarði er sama gjaldskrá og hjá leikskólum í Reykjavík.

Er systkinaafsláttur ef ég á barn í öðrum leikskóla?

Já, hjá eldra barninu en mismunandi eftir sveitarfélögum. Best er að hafa samband við viðkomandi sveitarfélag og/eða leikskólastjóra til að fá nánari upplýsingar.

Hvað þarf ég að vera í mörgum einingum?

Forsendur fyrir leikskólavist eru að foreldrar skili eðlilegri námsframvindu. Námsframvinda telst vera eðlileg ef foreldri lýkur a.m.k. 40 einingum á ári, eða 2/3 hlutum þess náms sem viðkomandi deild eða skor telur vera eins árs nám. Þar af þarf að ljúka a.m.k. 18 einingum á haustönn.

Þó eru undantekningar á þessu, t.d. ritgerðaskrif, doktorsnám o.fl. Best er að vera í sambandi við leikskólastjóra ef ekki er hægt að uppfylla þessi skilyrði.

Hvað þarf ég að vera í mörgum einingum til að fá námsmannaafslátt?

Afslátt af námsgjaldi fá hjón og sambúðarfólk sem bæði uppfylla eftirtalin skilyrði:

  • Eru í háskólanámi og skráðir í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn. Taka þarf fram á vottorði frá skóla að um fullt nám sé að ræða.
  • Eru í framhaldsskóla og skráðir í fullt nám að lágmarki 15 einingar á önn.
  • Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingafjölda og staðfesting á því að um fullt nám sé að ræða.
  • Nám sem tekið er gilt er það sama og nám sem lánshæft er hjá LÍN.

Get ég verið hálfan daginn?

Eingöngu er boðið upp á 8 tíma vistun (8 - 16) á ungbarnaskólunum en hægt er að velja 8 og 8.5 tíma vistun á Mánagarði

Geta aðrir en HÍ nemendur sótt um?

Allir geta sótt um á Mánagarði en skilyrði fyrir plássi á ungbarnaskólunum er að annað foreldrið sé nemandi við HÍ.

Hvenær opnar/lokar skólinn?

Leikskólinn er opinn frá 8:00 – 16:00.

Húsið opnar 7:45 og lokar 16:15.

Þetta gefur foreldrum tækifæri á að eiga notalega stund í fataklefanum, ganga frá fatnaði, vagni og öðru því sem fylgir barninu.

Hvað eru mörg börn á starfsmann?

Á ungbarnaskólunum eru fjögur börn á hvern starfsmann. Þetta er mismunandi eftir aldri barnanna og er því misjafnt á Mánagarði, allt frá fjórum upp í átta börn á starfsmann

Hvað er HighScope?

Ja, þegar stórt er spurt.

http://highscope.org

https://my.karellen.is/cms/page/?domain=solgardur.leikskolinn.is&url=%2FHighScope

Hvað eru margir starfsdagar á ári?

Sex.

Þarf að greiða fyrir aðlögunartímann?

Já, upphafsdagur leikskólavistar er fyrsti dagur í aðlögun og því er aðlögun hluti af dvalargjaldi.

Hvað á ég að fylla út ef ég er einstæð/ur?

Ef lögheimili er í Reykjavík þá þarf að sækja um á "mínum síðum / Völu". Ef um önnur sveitarfélög er að ræða er best að ræða við leikskólastóra.

Hvernig segi ég upp?

Uppsagnarfrestur er einn mánuður og miðast við 1. eða 15 hvers mánaðar. Eyðublöðin má fá hjá leikskólastjóra.

Þarf að skila læknisvottorði ef barnið mitt er með fæðuóþol/ofnæmi?

Gefið þið yngstu börnunum stoðmjólk?

Nei, við notum nýmjólk en foreldrum er velkomið að koma með stoðmjólk fyrir börnin sín.

Get ég fengið afslátt af gjöldum ef barnið mitt hefur ekki nýtt plássið vegna veikinda?

Geti barn ekki sótt leikskóla vegna veikinda í fjórar vikur samfellt eða lengur geta foreldrar sótt um allt að 50% afslátt af leikskólagjöldum. Afsláttur er veittur fyrir þann tíma er veikindi vara gegn framvísun læknisvottorðs sem staðfestir að barnið hafi ekki getað sótt leikskóla.

Hvar sé ég matseðilinn?

Undir flipanum "daglegt starf"